Skip to ContentSkip to Footer

Shop the store through our remote Personal Shopping service – Find Out More


Shop the store through our remote Personal Shopping service – Find Out More


Sign in / Register

Thomas Ferguson

10 Products found

Thomas Ferguson

Thomas Ferguson

Kerry Stitch Napkin (56cm x 56cm) primary image

Thomas Ferguson

Kerry Stitch Napkin (56cm x 56cm)

£20.95
Small Hemstitch Edge Napkin (48cm x 48cm) primary image

Thomas Ferguson

Small Hemstitch Edge Napkin (48cm x 48cm)

£17.95
Fine Scroll Napkin (56cm x 56cm) primary image

Thomas Ferguson

Fine Scroll Napkin (56cm x 56cm)

£36.95
Hemstitch Edge Napkin (56cm x 56cm) primary image

Thomas Ferguson

Hemstitch Edge Napkin (56cm x 56cm)

£25.95
Satin Band Linen Napkin (56cm x 56cm) primary image

Thomas Ferguson

Satin Band Linen Napkin (56cm x 56cm)

£22.95
Hemstitch Edge Tablecloth (178cm x 361cm) primary image

Thomas Ferguson

Hemstitch Edge Tablecloth (178cm x 361cm)

£340
Hemstitch Placemat (36cm x 51cm) primary image

Thomas Ferguson

Hemstitch Placemat (36cm x 51cm)

£19.95
Satin Band Tablecloth (183cm x 411cm) primary image

Thomas Ferguson

Satin Band Tablecloth (183cm x 411cm)

£850
Satinband Placemat primary image

Thomas Ferguson

Satinband Placemat

£23.95
Circular Linen Tablecloth (183cm) primary image

Thomas Ferguson

Circular Linen Tablecloth (183cm)

£475